Usługa wypożyczenia

Regulamin wypożyczenia sukni ślubnej

 1. Warunkiem wypożyczenia sukni ślubnej oferowanej przez Salon Ślubny IVA jest zaakceptowanie regulaminu i podpisanie umowy.
 2. Wypożyczane suknie pozostają własnością Salonu Ślubnego IVA.
 3. Okres wypożyczenia sukni ślubnej wynosi maksymalnie 7 dni (np. od czwartku przed ślubem do środy po ślubie).
 4. W dniu podpisania umowy wypożyczalnia pobiera depozyt w wysokości 1/3 wartości wypożyczanej sukni. W przypadku rezygnacji z wypożyczenia sukni depozyt nie podlega zwrotowi.
 5. Cena wypożyczenia zależy od wartości sukni i zawiera koszty prania.
 6. Praniem i czyszczeniem sukien ślubnych zajmuje się wyłącznie salon.
 7. Zabronione jest pranie lub czyszczenie sukni przez Klienta z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń.
 8. Niedozwolone są jakiekolwiek samodzielne przeróbki sukni.
 9. Niewielkie korekty wykonywane są na miejscu w naszej pracowni krawieckiej po wpłaceniu przez Klienta całej sumy za wypożyczenie.
 10. Klient bierze odpowiedzialność za wypożyczoną suknię do momentu zwrotu.
 11. W dniu przekazania sukni Klientowi salon pobiera kaucję za wypożyczenie sukni, która stanowi różnicę pomiędzy wartością sukni a ceną jej wypożyczenia.
 12. Kaucja jest zwracana w dniu oddania nieuszkodzonej sukni do wypożyczalni.
 13. Koszty naprawy uszkodzonej sukni ponosi Klient.
 14. Rezerwacja na wyłączność. Istnieje możliwość zastrzeżenia, aby suknia ślubna, którą klient chce wypożyczyć nie była mierzona ani wypożyczona nikomu innemu. W takim przypadku Klient zobowiązuje się ponieść dodatkową opłatę 100 zł za każdy miesiąc rezerwacji na wyłączność oraz podpisać umowę i wpłacić całą wartość za wypożyczenie danej sukni.
 15. Dodatków ślubnych nie wypożyczamy.